Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina
Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Cha kêu gọi các con cái Cha