Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Mátthêu 5:20-26

Thứ Sáu 23 Tháng Hai, 2018

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót và từ bi lân tuất, Chúa đòi hỏi chúng con phải có trách nhiệm