Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa công chính và thánh thiện, Là Cha yêu thương của chúng con,