Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)

Date: Chủ Nhật 17 Tháng Mười Hai, 2017

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)

Ông Gioan Tẩy Giả chỉ cho biết Đức Giêsu là Đấng Kitô Lòng khiêm tốn là biết được vị trí của mình trong căn tính đúng của mình Gioan 1: 6-8, 19-28 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …