Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Sunday 17 November, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina:  Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Bài giảng của Chúa Giêsu về ngày sau hết Lc 21:5-19 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã tạo nên bầu trời, đất và biển khơi, cùng tất cả muôn loài trong đó;