Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (C)

Được thấy trong đêm tối và tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9   1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng Chúa giải chiếu trên chúng con, là nguồn mạch của sự sống và nỗi vui mừng.  Xin Chúa hãy ban