Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Một, 2018

Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ và kêu gọi các môn đệ đầu tiên Mc 1:14-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Đấng Tối Cao, là Chúa Cả trời đất, Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự.