Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu Ga 14:23-29   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,