Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Nhờ Chúa Phục Sinh của chúng con là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,