Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

Mùa Thường Niên Ga 1:47-51   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha Thể hiện trong lòng thương xót và tha thứ của Cha. Xin Cha tiếp tục đổ tràn đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Cha. Xin Cha hãy …