Home / Candle / 2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

2 linh hồn Maria và linh hồn phêro

xin Chúa thương đoái xem đến 2 linh hồn Maria và linh hồn Phê-rô, sớm đưa họ về hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen!

Check Also

Thắp nến cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN Cầu nguyện cho người thân yêu, không …