Home / Dòng Ba – Huynh Đoàn Cát Minh (page 2)

Dòng Ba – Huynh Đoàn Cát Minh

Dòng Ba Cát Minh

Khi nói đến Dòng Ba Cát Minh, chúng ta đang thực sự nói về một “Ơn Gọi” trong số những ơn gọi trong lòng Giáo Hội. Sở dĩ Dòng Ba Cát-minh cũng là một ơn gọi như các ơn gọi khác vì lời mời gọi đến với Dòng Ba Cát-minh …

Xem thêm ...