Phim Thánh Thêrêsa Hài Đồng

Tựa: 

Phim do Sant Luke Production thực hiện.

website chính thức:  http://www.theresemovie.com/