Home / Dòng Ba - Huynh Đoàn Cát Minh / Dòng Ba Cát Minh là ai?

Dòng Ba Cát Minh là ai?

Dòng Ba, Dòng Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, hay còn gọi là Dòng Ba Cát Minh là một hiệp hội chủ yếu cho người giáo dân. Các hội viên sống cuộc đời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa. Họ dấn thân một cách tự nguyện đi theo Chúa Giêsu Kitô theo linh đạo, truyền thống và tinh thần của Dòng Cát Minh, dưới thẩm quyền của cha Tổng Quyền Dòng Cát Minh. Các hội viên, mặc dù không sống đời sống tu trì nhưng cam kết sống đời sống Kitô giáo theo tinh thần Dòng Cát Minh. Các hội viên trở thành anh chị em trong gia đình Cát Minh và được chia sẻ cùng ơn gọi, đời sống thánh thiện và cùng sứ vụ của nhà Dòng. Các hội viên cũng được thông phần tất cả những ơn lành, các việc đạo đức, lời nguyện và Thánh Lễ từ các tu sĩ nam nữ Dòng Cát Minh.

 

Check Also

Gia Đình Cát Minh dâng lễ cầu hồn kính nhớ các Đẳng linh hồn Dòng Cát Minh,

Sài Gòn, ngày 18/11/2018 tại Tu Viện Thánh Thêrêsa, Đại gia đình Cát minh đã …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *