Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng

Thứ Ba 1 Tháng Một, 2019Lectio Divina Năm ATuần Bát Nhật Giáng Sinh Các mục đồng đến viếng thăm Chúa Hài Đồng Giêsu và Mẹ Người Kẻ sống bên lề xã hội là người được Thiên Chúa ưu ái Lc 2:16-21   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin …

Xem thêm ...