Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Hai 6 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Tư 15 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 26 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BLòng các môn đệ bị thử thách bởi Lời của Chúa. Sự thách thức:  Giữ vững đức tin trong Chúa Cha và Chúa Con hay là thiên về phía tội lỗi. Ga 6:60-69   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Lời Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 19 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BĐức Giêsu, Bánh Hằng Sống Ga 6:51-58   Chúng ta hãy cầu xin sự hiện diện của Thiên Chúa   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (B)

Chủ Nhật 3 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BViệc thành lập Bí Tích Thánh Thể Quyền năng tối thượng của tình yêu đến cùng   Mc 14:12-16, 22-26   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 12 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BBánh Hằng Sống Ga 6:41-51   Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 5 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu Bánh Hằng Sống Ga 6:24-35   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BĂn và chia sẻ bánh hằng sống Ga 6:1-15   Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha đã ban cho chúng con Con Yêu Dấu của Cha, Xin hãy gửi Chúa Thánh Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chạnh lòng thương với dân chúng Bữa Tiệc Hằng Sống – Chúa Giêsu mời gọi để chia sẻ    Mc 6:30-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BSứ vụ của Nhóm Mười Hai Mc 6:7-13   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin ban cho chúng con có thể nhìn thấy trong Con Cha khuôn mặt tình yêu của Cha, Lời của ơn cứu rỗi và lòng thương xót, …

Xem thêm ...