Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 19 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BĐức Giêsu, Bánh Hằng Sống Ga 6:51-58   Chúng ta hãy cầu xin sự hiện diện của Thiên Chúa   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (B)

Chủ Nhật 3 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BViệc thành lập Bí Tích Thánh Thể Quyền năng tối thượng của tình yêu đến cùng   Mc 14:12-16, 22-26   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 12 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BBánh Hằng Sống Ga 6:41-51   Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 5 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu Bánh Hằng Sống Ga 6:24-35   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BĂn và chia sẻ bánh hằng sống Ga 6:1-15   Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha đã ban cho chúng con Con Yêu Dấu của Cha, Xin hãy gửi Chúa Thánh Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chạnh lòng thương với dân chúng Bữa Tiệc Hằng Sống – Chúa Giêsu mời gọi để chia sẻ    Mc 6:30-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BSứ vụ của Nhóm Mười Hai Mc 6:7-13   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin ban cho chúng con có thể nhìn thấy trong Con Cha khuôn mặt tình yêu của Cha, Lời của ơn cứu rỗi và lòng thương xót, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 8 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BTại Nagiarét, nơi không có niềm tin, Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được! Sứ vụ của mỗi người:  tái tạo cộng đoàn Mc 6:1-6   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 1 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chữa lành hai người phụ nữ Chiến thắng quyền lực sự chết và mở ra con đường mới đến Thiên Chúa Mc 5:21-43   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 17 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BDụ Ngôn về Nước Thiên Chúa Nước Trời như hạt giống    Mc 4:26-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc …

Xem thêm ...