Home / Eventpage 10

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 5:27-32

Thứ Bảy 17 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Bảy sau Lễ Tro Mùa Chay                                                                1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha đầy lòng thương xót, Khi Chúa kêu gọi chúng con ăn năn, Là lúc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 9:14-15

Thứ Sáu 16 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Sáu sau Lễ Tro                                            1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của Giao Ước Chúng con không phải lo sợ sự phán xét của Chúa Nếu chúng con giống như Chúa, trở nên …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 9:22-25

Thứ Năm 15 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Năm sau Lễ Tro Mùa Chay                                                                1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa yêu thương chúng con và mời gọi chúng con chia sẻ trong đời sống và niềm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 25 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu: Thập giá sắp xảy ra Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 18 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BVượt qua sự cám dỗ với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu bắt đầu việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời Mc 1:12-15   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư 14 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BÝ nghĩa của việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay Cách để dùng thời giờ của Mùa Chay cho xứng đáng Mt 6:1-6, 16-18    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Giêsu chữa lành người phong cùi Đưa nhũng kẻ sống bên lề trở lại trong xã hội con người Mc 1:40-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...