Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 8 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BTại Nagiarét, nơi không có niềm tin, Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được! Sứ vụ của mỗi người:  tái tạo cộng đoàn Mc 6:1-6   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 1 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chữa lành hai người phụ nữ Chiến thắng quyền lực sự chết và mở ra con đường mới đến Thiên Chúa Mc 5:21-43   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 17 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BDụ Ngôn về Nước Thiên Chúa Nước Trời như hạt giống    Mc 4:26-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (B)

Chủ Nhật 24 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BSinh nhật người dọn đường cho Chúa Mt 14:13-21   Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần   Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín hữu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười, 2018Lectio Divina Năm BNgười lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn phục vụ, thậm chí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Thứ Tư 25 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Thứ Hai 9 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện …

Xem thêm ...