Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (B)

Chủ Nhật 24 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BSinh nhật người dọn đường cho Chúa Mt 14:13-21   Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần   Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín hữu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười, 2018Lectio Divina Năm BNgười lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn phục vụ, thậm chí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Thứ Tư 25 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Thứ Hai 9 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 16:9-15

Thứ Bảy 7 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa và là Cha của chúng con, Chúa Giêsu, Con Chúa, đã sống giữa chúng con, Xác thịt như xác thịt chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 24:13-35

Thứ Tư 4 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa không phải là Thiên Chúa của người chết Cũng chẳng phải là Chúa của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:1-14

Thứ Sáu 6 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Nhờ Chúa Phục Sinh của chúng con là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa …

Xem thêm ...