Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Thánh Phanxicô thành Assisi

Thứ Năm 4 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, bởi nhờ ân sủng thánh Phanxicô đã nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong sự nghèo khó và đức khiêm nhường, xin Chúa hãy ban cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ Hai 1 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên Lc 10:17-24   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa trong lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Xin Chúa tiếp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ Hai 15 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên Lc 12:8-12   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trợ và hướng dẫn của chúng con, xin Chúa hãy làm cho tình yêu của Chúa là nền tảng của đời …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử – Lc 10:1-9

Thứ Năm 18 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng phò trợ và hướng dẫn chúng con, Xin hãy làm cho tình yêu của Chúa là nền tảng của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 28 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chữa lành Bartimê, người mù thành Giêricô  Người mù được thấy! Hãy để cho những kẻ nhìn thấy không bị lừa gạt! Mc 10:46-52   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BNgười lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 14 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B | Lịch Phụng Vụ Cát MinhChúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có Gấp trăm ở đời này, nhưng với sự ngược đãi! Mc 10:17-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 7 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLiên quan đến việc ly hôn và các trẻ nhỏ Sự bình đẳng giữa vợ chồng Mc 10:1-16   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 30 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐón nhận những kẻ bé mọn và bị khinh thường Không ai sở hữu Chúa Giêsu Mc 9:38-43, 47-48   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 23 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BNgười lớn nhất trong Nước Trời Mc 9:30-41   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho …

Xem thêm ...