Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (B)

Sunday 16 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐi theo Chúa Giêsu như thế nào Chăm sóc các Môn Đệ, chữa lành Người Mù Mc 8:27-35   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (B)

Sunday 9 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc chữa lành người câm điếc Chúa Giêsu ban trả lại cho người ta món quà ngôn luận Mc 7:31-37   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (B)

Sunday 2 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BCái gì là tinh sạch và cái gì là ô uế Chúa Giêsu đáp ứng ước vọng của người dân:  sống trong bình an với Thiên Chúa Mc 7:1-8, 14-15, 21-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Monday 6 August, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Wednesday 15 August, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy đổ tràn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (B)

Sunday 26 August, 2018Lectio Divina Năm BLòng các môn đệ bị thử thách bởi Lời của Chúa. Sự thách thức:  Giữ vững đức tin trong Chúa Cha và Chúa Con hay là thiên về phía tội lỗi. Ga 6:60-69   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Lời Chúa thật là …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (B)

Sunday 19 August, 2018Lectio Divina Năm BĐức Giêsu, Bánh Hằng Sống Ga 6:51-58   Chúng ta hãy cầu xin sự hiện diện của Thiên Chúa   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (B)

Sunday 3 June, 2018Lectio Divina Năm BViệc thành lập Bí Tích Thánh Thể Quyền năng tối thượng của tình yêu đến cùng   Mc 14:12-16, 22-26   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (B)

Sunday 12 August, 2018Lectio Divina Năm BBánh Hằng Sống Ga 6:41-51   Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết đập vỡ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)

Sunday 5 August, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu Bánh Hằng Sống Ga 6:24-35   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh …

Xem thêm ...