Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (B)

Sunday 29 July, 2018Lectio Divina Năm BĂn và chia sẻ bánh hằng sống Ga 6:1-15   Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha đã ban cho chúng con Con Yêu Dấu của Cha, Xin hãy gửi Chúa Thánh Thần của Cha …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (B)

Sunday 22 July, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chạnh lòng thương với dân chúng Bữa Tiệc Hằng Sống – Chúa Giêsu mời gọi để chia sẻ    Mc 6:30-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (B)

Sunday 15 July, 2018Lectio Divina Năm BSứ vụ của Nhóm Mười Hai Mc 6:7-13   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin ban cho chúng con có thể nhìn thấy trong Con Cha khuôn mặt tình yêu của Cha, Lời của ơn cứu rỗi và lòng thương xót, để chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (B)

Sunday 8 July, 2018Lectio Divina Năm BTại Nagiarét, nơi không có niềm tin, Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được! Sứ vụ của mỗi người:  tái tạo cộng đoàn Mc 6:1-6   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (B)

Sunday 1 July, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chữa lành hai người phụ nữ Chiến thắng quyền lực sự chết và mở ra con đường mới đến Thiên Chúa Mc 5:21-43   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (B)

Sunday 17 June, 2018Lectio Divina Năm BDụ Ngôn về Nước Thiên Chúa Nước Trời như hạt giống    Mc 4:26-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc cho các …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Sunday 21 October, 2018Lectio Divina Năm BNgười lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn phục vụ, thậm chí còn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Wednesday 25 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và ngăn trở …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Sunday 29 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! Và điều …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Sunday 22 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...