Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BĂn và chia sẻ bánh hằng sống Ga 6:1-15   Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha đã ban cho chúng con Con Yêu Dấu của Cha, Xin hãy gửi Chúa Thánh Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chạnh lòng thương với dân chúng Bữa Tiệc Hằng Sống – Chúa Giêsu mời gọi để chia sẻ    Mc 6:30-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BSứ vụ của Nhóm Mười Hai Mc 6:7-13   Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin ban cho chúng con có thể nhìn thấy trong Con Cha khuôn mặt tình yêu của Cha, Lời của ơn cứu rỗi và lòng thương xót, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 8 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BTại Nagiarét, nơi không có niềm tin, Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được! Sứ vụ của mỗi người:  tái tạo cộng đoàn Mc 6:1-6   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 1 Tháng Bảy, 2018Lectio Divina Năm BChúa Giêsu chữa lành hai người phụ nữ Chiến thắng quyền lực sự chết và mở ra con đường mới đến Thiên Chúa Mc 5:21-43   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 17 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BDụ Ngôn về Nước Thiên Chúa Nước Trời như hạt giống    Mc 4:26-34   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với tâm tình mà Chúa đã đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (B)

Chủ Nhật 24 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BSinh nhật người dọn đường cho Chúa Mt 14:13-21   Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần   Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín hữu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười, 2018Lectio Divina Năm BNgười lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn phục vụ, thậm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Thứ Tư 25 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! …

Xem thêm ...