Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm 29 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ Ga 13:1-15    1.  Bài Đọc – Lectio    a)  Lời nguyện mở đầu  “Lạy Chúa, khi Chúa phán, hư không trở nên sinh động:  bụi tro trở thành người sống, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 26:14-25

Thứ Tư 28 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Cha của chúng con, Khi giờ của Con Chúa là Đức Giêsu đã điểm Để nhận lãnh đau khổ và cái chết Vì tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 13:21-33, 36-38

Thứ Ba 27 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Ba Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô Đã phải trải qua sự sỉ nhục Của sự bị phản bội …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 12:1-11

Thứ Hai 26 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Hai Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã kêu gọi dân của Chúa Hãy là tôi tớ cho nhau Trong công lý và lòng xót …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 11:45-46

Thứ Bảy 24 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Thiên Chúa trung tín, Mãi mãi chung thủy với lời hứa của mình. Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:51-59

Thứ Năm 22 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa đã ban cho chúng con một tên gọi mới, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:31-42

Thứ Tư 21 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần V Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa gọi chúng con để trở thành người tự do. Xin hãy giúp chúng con luôn luôn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:21-30

Thứ Ba 20 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần V Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu độ đầy lòng thương xót của chúng con, Lang thang trong sa mạc cằn cỗi, Của bất công và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 7:40-53

Thứ Bảy 17 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng, Khi đám đông dân chúng gặp gỡ Con Chúa, Người đã trở thành nguyên nhân của sự …

Xem thêm ...