Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Sunday 15 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng đền thờ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 24:35-48

Thursday 5 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và là Cha của chúng con, Chúa Giêsu đã chết cho chúng con trên cây thập giá Và Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Phục Sinh (B) – Kính Lòng Thương Xót Chúa

Sunday 8 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BSứ vụ của các môn đệ và Lời chứng của Tông Đồ Tôma Ga 20:19-31    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Đấng trong ngày của Chúa đã tề tựu con cái Người để ca tụng Đấng Trước Hết và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (B)

Sunday 1 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Để nhìn thấy trong đêm tối và để tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9    1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng của Chúa tỏa sáng trong chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 11:45-46

Saturday 24 March, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản mác khắp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:1-16

Tuesday 13 March, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần IV Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã làm dịu cơn khát cho sự sống của chúng con Với nước của bí tích thanh tẩy. Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Kính Thánh Giuse, Bạn Đức Mẹ Maria

Tuesday 19 March, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Mt 1:16, 18-21, 24a   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng di chuyển trên mặt nước, Xin hãy làm yên tĩnh trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (B)

Sunday 25 March, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BBài Thương Khó và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo thánh Máccô Thất bại cuối cùng như một lời mời gọi mới Mc 14:1-16:8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (B)

Sunday 18 March, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúng tôi muốn gặp Đức Giêsu Ga 12:20-33   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con: chúng con cầu xin Cha gửi Thần Khí Cha xuống dồi dào trên chúng con, để chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Sunday 11 March, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu, Sự Sáng của Thế Gian Ga 3:14-21   Lời nguyện mở đầu   Lạy Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin …

Xem thêm ...