Home / Eventpage 8

Blog Archives

Lectio Divina: Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư 14 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BÝ nghĩa của việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay Cách để dùng thời giờ của Mùa Chay cho xứng đáng Mt 6:1-6, 16-18    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Giêsu chữa lành người phong cùi Đưa nhũng kẻ sống bên lề trở lại trong xã hội con người Mc 1:40-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...