Home / Eventpage 8

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 18 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúng tôi muốn gặp Đức Giêsu Ga 12:20-33   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con: chúng con cầu xin Cha gửi Thần Khí Cha xuống dồi dào trên chúng con, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu, Sự Sáng của Thế Gian Ga 3:14-21   Lời nguyện mở đầu   Lạy Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 18:9-14

Thứ Bảy 10 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chính Chúa nhắc nhở chúng con qua những người thánh của Chúa Rằng tất cả những việc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 12:28b-34

Thứ Sáu 9 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, chúng con không muốn chết; Chúng con muốn sống. Chúng con muốn được hạnh phúc Mà không phải trả cái giá của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 11:14-23

Thứ Năm 8 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Năm Tuần III Mùa Chay                                1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Nhiều người trong chúng con chưa bao giờ có được những của cải như thế, Nên chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 5:17-19

Thứ Tư 7 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Tư Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các lời tiên tri của Chúa nhắc nhở chúng con Trong mùa và ngoài mùa Về những nhiệm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 18:21-35

Thứ Ba 6 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con Không phải như là một bộ lề luật quy tắc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 4:24-30

Thứ Hai 5 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai Tuần III Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa thánh thiện và công chính, Là Chúa Cha yêu thương của chúng con Chúa đã ban cho chúng con tình bạn từ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 4 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc thanh tẩy đền thờ Chúa Giêsu, đền thờ mới                                   Ga 2:13-15   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng con tìm đến sự toàn chân, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 15:1-3, 11-32

Thứ Bảy 3 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha Trung Tín, Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa của ân sủng, lòng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, …

Xem thêm ...