Home / Eventpage 10

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (B)

Sunday 7 October, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLiên quan đến việc ly hôn và các trẻ nhỏ Sự bình đẳng giữa vợ chồng Mc 10:1-16   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Saturday 15 September, 2018Lectio DivinaMùa Thường Niên Ga 19:25-27   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng tạo dựng trời đất và là Đấng chỉ đường của chúng con, Nguyện xin cho chúng con có thể phụng sự Chúa với tất cả tấm lòng Và biết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (B)

Sunday 30 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐón nhận những kẻ bé mọn và bị khinh thường Không ai sở hữu Chúa Giêsu Mc 9:38-43, 47-48   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

Saturday 29 September, 2018Lectio DivinaMùa Thường Niên Ga 1:47-51   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha Thể hiện trong lòng thương xót và tha thứ của Cha. Xin Cha tiếp tục đổ tràn đầy chúng con với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Friday 21 September, 2018Lectio DivinaThánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Cha kêu gọi các con cái Cha Bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Xin Cha hãy giải thoát chúng con khỏi sự tối tăm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Friday 14 September, 2018Lectio DivinaNhững ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống đời đời Ga 3:13-17   Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Đấng đã muốn cứu rỗi nhân loại Bằng Thập Giá Đức Kitô, Con của Cha, Xin ban cho chúng con là những kẻ Đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Sinh Nhật Đức Maria – Mátthêu 1:1-16, 18-23

Saturday 8 September, 2018Lectio DivinaMùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha đã cứu chuộc chúng con và ban cho chúng con trở thành con cái Cha trong Đức Kitô. Xin Cha hãy đoái nhìn đến chúng con, Xin Cha hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (B)

Sunday 23 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BNgười lớn nhất trong Nước Trời Mc 9:30-41   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (B)

Sunday 16 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐi theo Chúa Giêsu như thế nào Chăm sóc các Môn Đệ, chữa lành Người Mù Mc 8:27-35   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (B)

Sunday 9 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc chữa lành người câm điếc Chúa Giêsu ban trả lại cho người ta món quà ngôn luận Mc 7:31-37   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...