Home / Eventpage 10

Blog Archives

Lectio Divina: Gioan 7:40-53

Thứ Bảy 17 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng, Khi đám đông dân chúng gặp gỡ Con Chúa, Người đã trở thành nguyên nhân của sự …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 7:1-2,10,25-30

Thứ Sáu 16 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Sáu Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúng con nhận mình là con cái của Chúa, Những người biết rằng Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:31-47

Thứ Năm 15 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay                                1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, chúng con có lẽ biết, Về lý thuyết nhiều hơn là trong thực hành, Rằng Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Thứ Tư 14 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng con Với tình yêu thương thiết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:1-16

Thứ Ba 13 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần IV Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã làm dịu cơn khát cho sự sống của chúng con Với nước của bí tích thanh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 4:43-54

Thứ Hai 12 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa Cha toàn năng, Chúa muốn chúng con đừng nhìn về quá khứ Để hối tiếc và khóc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Kính Thánh Giuse, Bạn Đức Mẹ Maria

Thứ Hai 19 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Mt 1:16, 18-21, 24a   1.  Bài Đọc   a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng di chuyển trên mặt nước, Xin hãy làm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (B)

Chủ Nhật 25 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BBài Thương Khó và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo thánh Máccô Thất bại cuối cùng như một lời mời gọi mới Mc 14:1-16:8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 18 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúng tôi muốn gặp Đức Giêsu Ga 12:20-33   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con: chúng con cầu xin Cha gửi Thần Khí Cha xuống dồi dào trên chúng con, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu, Sự Sáng của Thế Gian Ga 3:14-21   Lời nguyện mở đầu   Lạy Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa …

Xem thêm ...