Home / Eventpage 10

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Giêsu chữa lành người phong cùi Đưa nhũng kẻ sống bên lề trở lại trong xã hội con người Mc 1:40-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Thứ Năm 25 Tháng Một, 2018Lectio DivinaTuần III Mùa Thường Niên    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, xin Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng con, và xin chỉ cho chúng con đường dẫn đến bình an dưới thế của Cha. Chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (B)

Chủ Nhật 4 Tháng Hai, 2018Lectio DivinaViệc chữa lành mẹ vợ ông Phêrô và công bố Nước Trời tại Galilêa Gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Chữa Lành giàu lòng thương xót Mc 1:29-39   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, không phải vì các thảo mộc hay là dược …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Một, 2018Lectio DivinaChúa Giêsu khai mạc sứ vụ và kêu gọi các môn đệ đầu tiên Mc 1:14-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Đấng Tối Cao, là Chúa Cả trời đất, Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng đền …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Thường Niên (B)

Chủ Nhật 14 Tháng Một, 2018Lectio DivinaHãy đến và bạn sẽ thấy Lời mời gọi các Môn Đệ đầu tiên Ga 1:35-42    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Đấng Mục Tử Nhân Lành, lạy Cha của con, hôm nay Cha cũng xuống từ miền núi vĩnh cửu, mang theo …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (B)

Thứ Hai 8 Tháng Một, 2018Lectio DivinaNhận chìm trong Chúa Kitô, nhận thức về món quà nhận được, ban xuống cho thế gian Mc 1:7-11  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã bay lượn trên mặt nước của việc tác tạo và hướng dẫn bước đi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Hiển Linh (B)

Chủ Nhật 7 Tháng Một, 2018Lectio Divina Hành trình đức tin của ba vị Đạo Sĩ Việc bái thờ Chúa Giêsu Hài Đồng là Vua và là Chúa Mt 2:1-12  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha nhân từ, Chúa đã gọi con để gặp gỡ Chúa trong lời này …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 26 tháng 12 – Thánh Stephano

Thứ Ba 26 Tháng Mười Hai, 2017Lectio Divina Tuần Bát Nhật Giáng Sinh  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Hôm nay chúng con mừng kính thánh Stêphanô, Vị tử đạo đầu tiên thời Giáo Hội sơ khai của Chúa. Xin Chúa hãy làm cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giáng Sinh (B)

Thứ Hai 25 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaChúa Giêsu Ra Đời, Lc 2:1-20 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng con tìm đến sự toàn chân, xin Chúa hãy soi sáng tâm trí chúng con để chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 24 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaLời nguyện mở đầu Lạy Đấng Tối Cao, Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết đập vỡ những phiến đá …

Xem thêm ...