Home / Eventpage 11

Blog Archives

Lectio Divina: 23 tháng 12

Thứ Bảy 23 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Thiên Chúa yêu thương và quyền năng Chúa đã hoàn thành những lời hứa của Chúa để cứu rỗi chúng con Khi Chúa Giêsu, Con Một Chúa, đã trở nên người …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 22 tháng 12

Thứ Sáu 22 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của những người nhỏ bé, Cùng với Đức Maria, chúng con vui mừng và cảm tạ Chúa Vì Chúa đã để cho Đức Giêsu Kitô trở thành một …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 21 tháng 12

Thứ Năm 21 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, chúng con thường có xu hướng vong thân Trong sự nhộn nhịp và tất bật của đời sống Trong công việc và những lo lắng vặt vãnh của chúng con. Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 20 tháng 12

Thứ Tư 20 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ, Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn Đức Maria Là Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Giêsu, Con Một Chúa. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 19 tháng 12

Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả, Đã không có thiên thần loan báo tin chúng con chào đời, Nhưng chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con Ngay cả trước khi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: 18 tháng 12

Thứ Hai 18 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaTuần thứ ba Mùa Vọng                                      Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa trung tín, Trong Đức Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con một con người Được lấy từ máu thịt loài người, Một phàm nhân, nhưng lại là Con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 17 Tháng Mười Hai, 2017Lectio DivinaÔng Gioan Tẩy Giả chỉ cho biết Đức Giêsu là Đấng Kitô Lòng khiêm tốn là biết được vị trí của mình trong căn tính đúng của mình Gioan 1: 6-8, 19-28 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

Thứ Bảy 16 Tháng Mười Hai, 2017Lectio Divina Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Xin Chúa đừng bao giờ để cho chúng con trở thành dửng dưng Với sứ điệp nồng cháy Mà Con Một Chúa nói với chúng con trong Tin Mừng Khi …

Xem thêm ...