Home / Eventpage 11

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (B)

Sunday 2 September, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BCái gì là tinh sạch và cái gì là ô uế Chúa Giêsu đáp ứng ước vọng của người dân:  sống trong bình an với Thiên Chúa Mc 7:1-8, 14-15, 21-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Monday 6 August, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Wednesday 15 August, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy đổ tràn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Saturday 29 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CĐức Giêsu nói với ông Phêrô:  “Này con là Đá!” Tảng Đá của hỗ trợ và của cản lối  Mt: 16:13-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (B)

Monday 24 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CSinh nhật người dọn đường cho Chúa Mt 14:13-21   1. Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần  Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Wednesday 25 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và ngăn trở …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Sunday 29 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! Và điều …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Sunday 22 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Sunday 15 April, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng đền thờ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Monday 25 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm C Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện và của …

Xem thêm ...