Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 2:22-35

Thứ Bảy 29 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, Cha của ánh sáng Cụ già Simêon đã nhận ra Con Chúa Như ánh sáng sẽ chiếu trên mọi người. Nguyện xin cho chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

Thứ Sáu 28 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh Mt 2:13-18   Tin Mừng theo thánh Mátthêu 2:13-18  Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông:  “Hãy thức dậy, đem Hài …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Gioan Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử

Thứ Năm 27 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa chính là tình yêu. Chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con trước, trước cả khi chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Thứ Tư 26 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Hôm nay chúng con mừng kính thánh Stêphanô, Vị tử đạo đầu tiên thời Giáo Hội sơ khai …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:67-79

Thứ Hai 24 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ tư Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng Chúa đã hoàn thành những lời hứa của Chúa để cứu rỗi chúng con Khi Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:46-56

Thứ Bảy 22 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ ba Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa của những người nhỏ bé, Cùng với Đức Maria, chúng con vui mừng và cảm tạ Chúa Vì Chúa đã để …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:39-45

Thứ Sáu 21 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ ba Mùa Vọng                                          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, chúng con thường có xu hướng vong thân Trong sự nhộn nhịp và tất bật của đời sống Trong công việc và những lo …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:26-38

Thứ Năm 20 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ ba Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ, Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn Đức Maria Là Đức Trinh Nữ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:5-25

Thứ Tư 19 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ ba Mùa Vọng                                          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả, Đã không có thiên thần loan báo tin chúng con chào đời, Nhưng chúng con biết rằng Chúa yêu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 1:18-24

Thứ Ba 18 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ ba Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa trung tín, Trong Đức Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con một con người Được lấy từ máu thịt loài người, …

Xem thêm ...