Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio Divina: Mátthêu 11:16-19

Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Sáu sau CN II Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Đã nhiều lần chúng con đắp tai làm ngơ với tiếng nói của Chúa Và với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 11:11-15

Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Năm tuần thứ hai Mùa Vọng                                        1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không từ bỏ những ai trông cậy vào Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Đức Mẹ Guađalupê (Luca 1:26-38)

Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần thứ hai Mùa Vọng                                          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ, Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn Đức Maria Là Đức Trinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 18:12-14

Thứ Ba 11 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Ba sau CN II Mùa Vọng                                        1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đang ở gần bên chúng con Trong Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Khi chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 5:17-26

Thứ Hai 10 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Hai sau CN II Mùa Vọng     1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa ngự đến ở giữa dân của Chúa; Chúa đến với những người nghèo khó và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 9:27-31

Thứ Sáu 7 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Sáu sau CN I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con, Trong Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa Chúa mời gọi tất cả mọi người …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Thứ Năm 6 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Năm sau CN I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa của những ai tin tưởng vào Ngài, Và sống theo Tin Mừng của Con Chúa, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 15:29-37

Thứ Tư 5 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Tư Tuần thứ nhất Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu    Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc, Chúa biết người ta đói khát sự thật, yêu thương và sự tán …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 10:21-24

Thứ Ba 4 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Ba sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không bao giờ từ bỏ loài người, Đã không biết bao nhiêu lần Chúa muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 8:5-11

Thứ Hai 3 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Hai sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng con, Trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa mời gọi tất cả mọi …

Xem thêm ...