Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio Divina: Gioan 12:1-11

Thứ Hai 26 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Hai Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã kêu gọi dân của Chúa Hãy là tôi tớ cho nhau Trong công lý và lòng xót …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 11:45-46

Thứ Bảy 24 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Thiên Chúa trung tín, Mãi mãi chung thủy với lời hứa của mình. Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:51-59

Thứ Năm 22 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa đã ban cho chúng con một tên gọi mới, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:31-42

Thứ Tư 21 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần V Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa gọi chúng con để trở thành người tự do. Xin hãy giúp chúng con luôn luôn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:21-30

Thứ Ba 20 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần V Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu độ đầy lòng thương xót của chúng con, Lang thang trong sa mạc cằn cỗi, Của bất công và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 7:40-53

Thứ Bảy 17 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng, Khi đám đông dân chúng gặp gỡ Con Chúa, Người đã trở thành nguyên nhân của sự …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 7:1-2,10,25-30

Thứ Sáu 16 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Sáu Tuần IV Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúng con nhận mình là con cái của Chúa, Những người biết rằng Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:31-47

Thứ Năm 15 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay                                1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, chúng con có lẽ biết, Về lý thuyết nhiều hơn là trong thực hành, Rằng Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Thứ Tư 14 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng con Với tình yêu thương thiết …

Xem thêm ...