Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio: Chúa Nhật III Phục Sinh (C)

Sunday 5 May, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CTình yêu mặc khải sự hiện hữu của Chúa Lời mời đến bàn tiệc Thánh Thể của Chúa Phục Sinh  Ga 21: 1-19   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin hãy ban Thánh Thần Chúa xuống để cuộc sống …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật II Phục Sinh (C) Kính Lòng Thương Xót Chúa

Sunday 28 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CNhiệm vụ của các môn đệ và lời chứng của tông đồ Tôma Ga 20:19-31   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, trong Chúa Nhật hôm nay con cái Cha đang tề tựu để ca tụng Đấng là Trước Hết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (C)

Sunday 21 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CĐược thấy trong đêm tối và tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9   1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng Chúa giải chiếu trên chúng con, là nguồn mạch của sự sống và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (C)

Sunday 14 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CCuộc tử nạn của Chúa Giêsu: Khi tình yêu đi đến tột điểm Lc 22:14-23,56   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban xuống thế gian bởi cái chết của Chúa, xin hãy hướng dẫn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 11:45-56

Saturday 13 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản mác khắp nơi và còn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 8:12-20

Monday 8 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Hai Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, bởi ân sủng nhiệm màu của Chúa Chúng con được giàu thêm với mọi phúc lành, Xin Chúa cho chúng con có thể vượt khỏi những cách …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 5:1-16

Tuesday 2 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Ba Tuần IV Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã làm dịu cơn khát cho sự sống của chúng con   Với nước của bí tích thanh tẩy. Xin Chúa hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (C)

Sunday 7 April, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu gặp một người phụ nữ sắp bị ném đá “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!” Lc 8:1-11   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (C)

Sunday 31 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDụ Ngôn Người Con Hoang Đàng Lc 15:1-3,11-32   1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy mặc khải cho chúng con mầu nhiệm của Chúa Cha và của Chúa Con được …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 7:7-12

Thursday 14 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Năm Tuần I Mùa Chay                 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài là Chúa Cha độ lượng, Đấng ban những gì tốt đẹp cho chúng con Chỉ vì Chúa yêu thương chúng con. …

Xem thêm ...