Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

Thứ Bảy 29 Tháng Chín, 2018Lectio DivinaMùa Thường Niên Ga 1:47-51   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha Thể hiện trong lòng thương xót và tha thứ của Cha. Xin Cha tiếp tục đổ tràn đầy chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Thứ Sáu 21 Tháng Chín, 2018Lectio DivinaThánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Cha kêu gọi các con cái Cha Bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Xin Cha hãy giải thoát chúng con khỏi sự …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Sáu 14 Tháng Chín, 2018Lectio DivinaNhững ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống đời đời Ga 3:13-17   Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Đấng đã muốn cứu rỗi nhân loại Bằng Thập Giá Đức Kitô, Con của Cha, Xin ban cho chúng con là những …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Sinh Nhật Đức Maria – Mátthêu 1:1-16, 18-23

Thứ Bảy 8 Tháng Chín, 2018Lectio DivinaMùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha đã cứu chuộc chúng con và ban cho chúng con trở thành con cái Cha trong Đức Kitô. Xin Cha hãy đoái nhìn đến chúng con, Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 23 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BNgười lớn nhất trong Nước Trời Mc 9:30-41   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 16 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐi theo Chúa Giêsu như thế nào Chăm sóc các Môn Đệ, chữa lành Người Mù Mc 8:27-35   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 9 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc chữa lành người câm điếc Chúa Giêsu ban trả lại cho người ta món quà ngôn luận Mc 7:31-37   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 2 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BCái gì là tinh sạch và cái gì là ô uế Chúa Giêsu đáp ứng ước vọng của người dân:  sống trong bình an với Thiên Chúa Mc 7:1-8, 14-15, 21-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Hai 6 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Tư 15 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy …

Xem thêm ...