Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 5:27-32

Saturday 9 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Bảy sau Lễ Tro Mùa Chay                                                                1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha đầy lòng thương xót, Khi Chúa kêu gọi chúng con ăn năn, Là lúc Chúa muốn chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 9:22-25

Thursday 7 March, 2019Lectio DivinaThứ Năm sau Lễ Tro Mùa Chay                                                                1. Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa yêu thương chúng con và mời gọi chúng con chia sẻ trong đời sống và niềm hân hoan của Chúa, qua một quyết …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (C)

Sunday 24 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu nhận xét về các sự kiện trong ngày Phương cách để giải thích các dấu chỉ thời đại Lc 13:1-9   Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Chay (C)

Sunday 17 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu Hiển Dung Phương cách mới làm viên mãn những lời tiên tri Lc 9:28-36   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Chay (C)

Sunday 10 March, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu chịu cám dỗ Chiến thắng bằng cầu nguyện và Kinh Thánh Lc 4:1-13   1. Bài Đọc  a) Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa, vào lúc bắt đầu mùa Chay này, một lần nữa Chúa mời gọi con suy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Saturday 2 February, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Lc 2:22-40    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn Con Chúa, Đấng đã sinh ra trước khi thế gian được tạo …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Danh Thánh Chúa Giêsu, Gioan 1:29-34

Thursday 3 January, 2019Lectio DivinaMùa Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Cha đã cho mọi người biết ơn cứu rỗi của nhân loại vào lúc Con Cha ra đời. Xin Cha cho chúng con được mạnh mẽ trong đức tin và đưa chúng con đến vinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Friday 25 January, 2019Lectio DivinaTuần II Mùa Thường Niên    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, xin Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng con, và xin chỉ cho chúng con đường dẫn đến bình an dưới thế của Cha. Chúng con cầu xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (C)

Sunday 13 January, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu chịu phép rửa và Sự biểu thị Người là Con Thiên Chúa Lc 3:15-16, 21-22   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, xin ban cho chúng con biết được …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

Sunday 27 January, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình Tại cộng đoàn Nagiarét Lc 1:1-4; 4:14-21   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh …

Xem thêm ...