Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 10:21-24

Thứ Ba 4 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Ba sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không bao giờ từ bỏ loài người, Đã không biết bao nhiêu lần Chúa muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 8:5-11

Thứ Hai 3 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CThứ Hai sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng con, Trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa mời gọi tất cả mọi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Giáng Sinh (C)

Thứ Ba 25 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời tựa của Tin Mừng theo Thánh Gioan Ga 1:1-18    1,  Lời nguyện mở đầu   Trong bóng tối của một đêm không trăng sao, một đêm vô nghĩa Lạy Chúa, Ngôi Lời hằng sống, như một …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 23 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CCuộc thăm viếng của Đức Maria với bà Isave Thiên Chúa tỏ mình ra trong những việc đơn sơ nhất Lc 1:39-45   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 16 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CViệc rao giảng của Gioan Tẩy Giả Chuẩn bị cho sự xuất hiện của Nước Trời Lc 3:10-18    1.  Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy soi sáng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 9 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời rao giảng của Gioan Tẩy Giả Dọn đường cho Chúa đến Lc 3:1-6   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ Bảy 8 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTruyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria Lc 1:26-38   1.  Bài Đọc   a)  Lời nguyện mở đầu   Vui mừng lên, hỡi Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi sao của nhà Giacóp đã xuất hiện, Hôm nay …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 2 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CBiểu lộ của Con Người Khởi đầu của thời đại mới  Hãy chú ý!  Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Lc 21:25-28, 34-36   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Chủ Nhật 25 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập giá Ga …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BBài Giảng Cuối Cùng Mc 13:24-32   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng …

Xem thêm ...