Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam

Thứ Bảy 24 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên Lc 21:20-28   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con và giúp chúng con biết quyền năng cứu độ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Thứ Sáu 30 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BƠn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22   Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu, các Kinh Sư và bà góa  Cách tính toán khác thường trong Nước Thiên Chúa Mc 12:38-44   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Gioan Latêranô ở Rôma

Thứ Sáu 9 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Giêsu tẩy uế Đền Thờ Ga 2:13-22 Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của quyền năng và lòng thương xót, Xin Chúa che chở chúng con khỏi mọi nguy biến. Xin ban …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BKhi thể diện bề ngoài trả thù yêu thương…  Điều răn trọng nhất: tình yêu Thiên Chúa và tha nhân Mc 12:28-34   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Các Linh Hồn – Gioan 6:37-40

Thứ Sáu 2 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLễ Các Linh Hồn Bánh hằng sống Ga 6:37-40   1,  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thần Khí Thiên Chúa, xin hãy đến từ bốn phương trời và thổi hơi vào những người đã chết này …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Nam Nữ – Mátthêu 5:1-12a

Thứ Năm 1 Tháng Mười Một, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BTám Mối Phúc Thật Mt 5:1-12a   1.  Lắng nghe Lời Chúa a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa, ý nghĩa của cuộc đời chúng con là đi tìm kiếm Lời Chúa, là Lời đến với chúng con trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Thứ Ba 2 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha trong lòng thương xót và khoan dung của Người.  Xin Cha tiếp tục đổ đầy chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Phanxicô thành Assisi

Thứ Năm 4 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, bởi nhờ ân sủng thánh Phanxicô đã nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong sự nghèo khó và đức khiêm nhường, xin Chúa hãy ban cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ Hai 1 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BMùa Thường Niên Lc 10:17-24   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa trong lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Xin Chúa tiếp …

Xem thêm ...