Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Mátthêu 28:8-15

Thứ Hai 2 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh           1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con, Tâm hồn chúng con vui mừng và hân hoan Và chúng con cảm thấy an …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Phục Sinh (B) – Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Nhật 8 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BSứ vụ của các môn đệ và Lời chứng của Tông Đồ Tôma Ga 20:19-31    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Đấng trong ngày của Chúa đã tề tựu con cái Người để ca tụng Đấng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 1 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Để nhìn thấy trong đêm tối và để tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9    1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng của Chúa tỏa sáng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy 31 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Ánh sáng của Tân Lang, chiếu sáng khắp đêm đen Lc 23:50-56    1.  Cầu nguyện Lạy Chúa, vào ngày này, chỉ có sự trống rỗng và cô đơn, thiếu vắng và yên lặng:  một ngôi mộ, một …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu 30 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Bài Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan Ga 18:1 – 19:42    1.  Tưởng Niệm trong lời cầu nguyện – Statio   Lạy Chúa xin hãy ngự đến, Ngài là Đấng đổi mới chúng con, Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm 29 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ Ga 13:1-15    1.  Bài Đọc – Lectio    a)  Lời nguyện mở đầu  “Lạy Chúa, khi Chúa phán, hư không trở nên sinh động:  bụi tro trở thành người sống, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 26:14-25

Thứ Tư 28 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Cha của chúng con, Khi giờ của Con Chúa là Đức Giêsu đã điểm Để nhận lãnh đau khổ và cái chết Vì tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 13:21-33, 36-38

Thứ Ba 27 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Ba Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô Đã phải trải qua sự sỉ nhục Của sự bị phản bội …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 12:1-11

Thứ Hai 26 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Hai Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã kêu gọi dân của Chúa Hãy là tôi tớ cho nhau Trong công lý và lòng xót …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 11:45-46

Thứ Bảy 24 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản …

Xem thêm ...