Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Mátthêu 18:21-35

Thứ Ba 6 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con Không phải như là một bộ lề luật quy tắc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 4:24-30

Thứ Hai 5 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai Tuần III Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa thánh thiện và công chính, Là Chúa Cha yêu thương của chúng con Chúa đã ban cho chúng con tình bạn từ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (B)

Chủ Nhật 4 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc thanh tẩy đền thờ Chúa Giêsu, đền thờ mới                                   Ga 2:13-15   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng con tìm đến sự toàn chân, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 15:1-3, 11-32

Thứ Bảy 3 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha Trung Tín, Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa của ân sủng, lòng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 21:33-43, 45-46

Thứ Sáu 2 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Sáu Tuần II Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, chúng con không muốn chết; Chúng con muốn sống. Chúng con muốn được hạnh phúc Mà không phải trả giá. Chúng con thuộc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 16:19-31

Thứ Năm 1 Tháng Ba, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Năm Tuần II Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Nhiều người trong chúng con, cuộc đời chưa bao giờ được khá giả như thế Vì vậy chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 20:17-28

Thứ Tư 28 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư Tuần II Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các ngôn sứ của Chúa nhắc nhở chúng con Trong mùa và ngoài mùa Về trách nhiệm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 23:1-12

Thứ Ba 27 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Ba Tuần II Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa muốn chúng con sống bằng đức tin của chúng con Không quá thiên về như là một …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 6:36-38

Thứ Hai 26 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Hai Tuần II Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa công chính và thánh thiện, Là Cha yêu thương của chúng con, Chúa đã nâng đỡ chúng con trong tình bằng hữu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 5:43-48

Thứ Bảy 24 Tháng Hai, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là khởi đầu của tình yêu. Chúa tìm kiếm chúng con và nói với chúng con: “Ta …

Xem thêm ...