Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 17 Tháng Hai, 2019Lection Divina Năm C“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó! Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!” Ánh sáng của Tin Mừng thay đổi cách nhìn của chúng ta. Lc 6:17,20-26   1. Lời Nguyện Mở Đầu   Lạy Chúa Giêsu, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Thứ Bảy 2 Tháng Hai, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Lc 2:22-40    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn Con Chúa, Đấng đã sinh ra trước khi thế gian …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (C)

Chủ Nhật 10 Tháng Hai, 2019Lection Divina Năm CNiềm tin vào lời Chúa Giêsu cuộc lưới cá kỳ diệu  Việc kêu gọi các môn đệ tiên khởi Lc 5:1-11    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, giờ đây Ngôi Lời của Cha đã đến!  Đấng đã xuất hiện như mặt …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 3 Tháng Hai, 2019Lection Divina Năm CChúa Giêsu liên kết Kinh Thánh với đời sống Dân làng Nagiarét không phục Chúa Giêsu và xua đuổi Người Lc 4:21-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (C)

Chủ Nhật 13 Tháng Một, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu chịu phép rửa và Sự biểu thị Người là Con Thiên Chúa Lc 3:15-16, 21-22   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, xin ban cho chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

Chủ Nhật 27 Tháng Một, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình Tại cộng đoàn Nagiarét Lc 1:1-4; 4:14-21   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Thường Niên (C)

Chủ Nhật 20 Tháng Một, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CPhép Lạ Đầu Tiên của Chúa Giêsu “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo!” Ga 2:1-12   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Hiển Linh

Chủ Nhật 6 Tháng Một, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CHành trình đức tin của ba vị Đạo Sĩ Việc bái thờ Chúa Giêsu Hài Đồng là Vua và là Chúa Mt 2:1-12    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha nhân từ, Chúa đã gọi con để …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng

Thứ Ba 1 Tháng Một, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh Các mục đồng đến viếng thăm Chúa Hài Đồng Giêsu và Mẹ Người Kẻ sống bên lề xã hội là người được Thiên Chúa ưu ái Lc 2:16-21   1.  Lời nguyện mở đầu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 1:1-18

Thứ Hai 31 Tháng Mười Hai, 2018Lectio Divina | Lection Divina Năm CTuần Bát Nhật Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Cha nhân từ, Chúa đã ban cho chúng con Con của Chúa là Đức Giêsu Kitô Và đã để cho Người chia sẻ sự nghèo …

Xem thêm ...