Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa – Lc 6:12-19

Monday 28 October, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Thường Niên                                                       Lc 6:12-19   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống, Xin Chúa hãy củng cố đức tin, niềm hy vọng và tình yêu chúng con. Nguyện xin cho chúng con có thể …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (C)

Sunday 20 October, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời cầu nguyện thực sự: Ví dụ về bà góa Lc 18:1–8    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (C)

Sunday 13 October, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Thường Niên Mười người phong cùi: Lòng biết ơn về món quà cho không của ơn cứu rỗi Lc 17:11 –19 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, trong khi Chúa vẫn còn đi ngang qua miền đất của chúng con, hôm nay Chúa đã dừng lại nơi đây và đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (C)

Sunday 6 October, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để đời sống chúng ta có thể tự nguyện phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Lc 17:5 –10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

Sunday 29 September, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDụ ngôn về người hành khất Lazarô và nhà phú hộ Cả hai chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa đóng Lc 16:19 – 31    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá (Edith Stein)

Friday 9 August, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã đưa Thánh Têrêsa Bênêđícta Đến sự viên mãn của sự hiểu biết về thập giá Tại thời điểm tử đạo …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Sunday 22 September, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDụ ngôn về người quản lý bất trung Trung tín cùng Thiên Chúa như chỉ một Chúa Lc 16:1 – 13   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Cha của con, hôm nay con sấp mình trước mặt Chúa với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (C)

Sunday 15 September, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CNhững dụ ngôn về vật bị mất Gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống Lc 15:1 – 32    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (C)

Sunday 8 September, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CCác điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu   Lc 14:25-33    Lời nguyện mở đầu  Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (C)

Sunday 1 September, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDụ ngôn chỗ trên nhất và chỗ rốt hết: Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống Lc 14:1, 7-14   1.  Lắng Nghe Lời Chúa  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa, tất cả chúng con …

Xem thêm ...