Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 14 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B | Lịch Phụng Vụ Cát MinhChúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có Gấp trăm ở đời này, nhưng với sự ngược đãi! Mc 10:17-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai …

Xem thêm ...

Lễ Thánh Alberto, Thượng Phụ Giêrusalem

Thứ Hai 17 Tháng Chín, 2018Lịch Phụng Vụ Cát MinhThánh Albert Giêrusalem sinh vào khoảng giữa thế kỷ thứ XII tại lâu đài Gualtieri, thành phố Emilia, Italy. Ngài gia nhập hội kinh sĩ Thánh Giá tại Mortara, Pavia, và trở thành hội trưởng tại đó năm 1180. Năm 1184 …

Xem thêm ...