Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa công chính và thánh thiện, Là Cha yêu thương của chúng con,

Lectio Divina: Lễ Kính Thánh Giuse, Bạn Đức Mẹ Maria

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Mt 1:16, 18-21, 24a   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng di chuyển trên mặt nước, Xin hãy làm yên tĩnh trong chúng con tất cả mọi bất hòa,

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các ngôn sứ của Chúa nhắc nhở chúng con

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Nhiều người trong chúng con, cuộc đời chưa bao giờ được khá giả như thế

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, chúng con không muốn chết; Chúng con muốn sống. Chúng con muốn được hạnh phúc

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha Trung Tín, Chúa là Thiên Chúa của chúng con Chúa của ân sủng, lòng thương xót và tha thứ.

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (C)

Chúa Giêsu nhận xét về các sự kiện trong ngày Phương cách để giải thích các dấu chỉ thời đại Lc 13:1-9   Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn …

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện và của lắng nghe Lời Chúa, xin Cha cũng sai thánh thiên thần của Cha đến để …

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay                                   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các lời tiên tri của Chúa nhắc nhở chúng con