Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Một, 2018

Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ và kêu gọi các môn đệ đầu tiên Mc 1:14-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Đấng Tối Cao, là Chúa Cả trời đất, Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự.

Tuần III Mùa Thường Niên    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, xin Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng con, và xin chỉ cho chúng con đường dẫn đến bình an dưới thế của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha, …

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (B)

Việc chữa lành mẹ vợ ông Phêrô và công bố Nước Trời tại Galilêa Gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Chữa Lành giàu lòng thương xót Mc 1:29-39   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, không phải vì các thảo mộc hay là dược thuốc có thể chữa lành các vết thương và bệnh tật …

Đức Giêsu chữa lành người phong cùi Đưa nhũng kẻ sống bên lề trở lại trong xã hội con người Mc 1:40-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn …