Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

Mùa Thường Niên Ga 1:47-51   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha Thể hiện trong lòng thương xót và tha thứ của Cha. Xin Cha tiếp tục đổ tràn đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Cha. Xin Cha hãy …

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (B)

Đón nhận những kẻ bé mọn và bị khinh thường Không ai sở hữu Chúa Giêsu Mc 9:38-43, 47-48   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường …

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Mùa Thường Niên Lc 10:17-24   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa trong lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Xin Chúa tiếp tục đổ đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng …

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (B)

Liên quan đến việc ly hôn và các trẻ nhỏ Sự bình đẳng giữa vợ chồng Mc 10:1-16   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau. …

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (B)

Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có Gấp trăm ở đời này, nhưng với sự ngược đãi! Mc 10:17-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ …

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

Mùa Thường Niên Lc 12:8-12   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trợ và hướng dẫn của chúng con, xin Chúa hãy làm cho tình yêu của Chúa là nền tảng của đời sống chúng con. Nguyện xin cho tình yêu của chúng con dành cho Chúa được thể …

Lectio Divina: Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử – Lc 10:1-9

Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng phò trợ và hướng dẫn chúng con, Xin hãy làm cho tình yêu của Chúa là nền tảng của đời sống chúng con. Nguyện xin cho tình yêu của chúng con đối với Chúa được …

Lectio Divina:  Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Người lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc hoàn toàn phục vụ, thậm chí còn ban cho chúng con chính mạng sống của Người; xin Chúa …

Lectio Divina:  Chúa Nhật XXX Thường Niên (B)

Chúa Giêsu chữa lành Bartimê, người mù thành Giêricô  Người mù được thấy! Hãy để cho những kẻ nhìn thấy không bị lừa gạt! Mc 10:46-52   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …