Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu Ga 14:23-29   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina:  Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave, Lc 1:39-56

Mùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha nhân từ,

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (C)

Sứ vụ của Giáo Hội: Đi làm chứng cho sự tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người  Lc 24:46-53   Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (C)

Lời hứa về Đấng Phù Trợ.  Chúa Thánh Thần, Là Thầy dạy và là ký ức sống của Lời Chúa Giêsu Ga 14:15-16, 23-26   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Cha rất nhân từ, vào ngày cực thánh này mà con khóc với Cha trong phòng con sau cánh cửa khép kín.  Con xin dâng lời …

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (C)

Lời hứa về Chúa Thánh Thần: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ gửi Chúa Thánh Thần Ga 16:12-15   1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, qua việc sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian đã mặc khải dồi dào tình yêu của Chúa dành cho …

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C)

Việc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Chúa Giêsu giảng dạy về sự chia sẻ Lc 9:10-17   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (B)

Sinh nhật người dọn đường cho Chúa Mt 14:13-21   1. Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần  Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín hữu Chúa, soi sáng tâm hồn họ với ánh sáng Chúa Thánh Thần, xin …

Con chiên lạc và được tìm thấy Việc hối cải thực sự:  từ công chính đến lòng thương xót Lc 15:3-7 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Cha của con, con đến trước mặt Chúa ngày hôm nay với một trái tim u buồn, bởi vì con biết con là một trong số những người, …

Lectio Divina: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Đức Giêsu nói với ông Phêrô:  “Này con là Đá!” Tảng Đá của hỗ trợ và của cản lối  Mt: 16:13-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

Quá trình khó khăn trong việc thiết lập các môn đệ. Làm thế nào để được tái sinh Lc 9:51–62   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên