Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử – Mt 9:9-13

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Cha, Cha kêu gọi các con cái Cha

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Sunday 22 September, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Dụ ngôn về người quản lý bất trung Trung tín cùng Thiên Chúa như chỉ một Chúa Lc 16:1 – 13   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Cha của con, hôm nay con sấp mình trước mặt Chúa với sự yếu đuối của con, sự hổ

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

Sunday 29 September, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

Dụ ngôn về người hành khất Lazarô và nhà phú hộ Cả hai chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa đóng Lc 16:19 – 31    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Tuesday 1 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Mùa Thường Niên Lc 10:17-24   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa

Lectio Divina: Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Wednesday 2 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina:  Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha trong lòng thương xót và khoan

Lectio Divina: Thánh Phanxicô thành Assisi

Friday 4 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, bởi nhờ ân sủng thánh Phanxicô đã nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong sự nghèo khó và đức khiêm nhường, xin Chúa hãy ban cho chúng con bằng cách đi theo bước chân của thánh Phanxicô, chúng con cũng có thể …

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (C)

Sunday 6 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (C)

Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để đời sống chúng ta có thể tự nguyện phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Lc 17:5 –10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (C)

Sunday 13 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (C)

Mùa Thường Niên Mười người phong cùi: Lòng biết ơn về món quà cho không của ơn cứu rỗi Lc 17:11 –19 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, trong khi Chúa vẫn còn đi ngang qua miền đất của chúng con, hôm nay Chúa đã

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

Tuesday 15 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

Mùa Thường Niên Lc 12:8-12   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trợ và hướng dẫn của chúng con,

Lectio Divina: Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử – Lc 10:1-9

Friday 18 October, 2019

Lectio Divina | Lection Divina Năm C

Lectio Divina: Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử – Lc 10:1-9

Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Thường Niên                                                 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng phò trợ và hướng dẫn chúng con,