Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 8:51-59

Thứ Năm 22 Tháng Ba, 2018

  Thứ Năm Tuần V Mùa Chay                                 1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa đã ban cho chúng con một tên gọi mới,

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 2018

  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Thiên Chúa trung tín, Mãi mãi chung thủy với lời hứa của mình.

Lectio Divina: Gioan 11:45-46

Thứ Bảy 24 Tháng Ba, 2018

  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật và là Cha của muôn loài, Các con cái của Chúa Vẫn còn tản mác khắp nơi và còn chia rẽ: Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo,

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (B)

Chủ Nhật 25 Tháng Ba, 2018

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (B)

Bài Thương Khó và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo thánh Máccô Thất bại cuối cùng như một lời mời gọi mới Mc 14:1-16:8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc …

Lectio Divina: Gioan 12:1-11

Thứ Hai 26 Tháng Ba, 2018

  Thứ Hai Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã kêu gọi dân của Chúa Hãy là tôi tớ cho nhau

Lectio Divina: Gioan 13:21-33, 36-38

Thứ Ba 27 Tháng Ba, 2018

  Thứ Ba Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô Đã phải trải qua sự sỉ nhục

Lectio Divina: Mátthêu 26:14-25

Thứ Tư 28 Tháng Ba, 2018

  Thứ Tư Tuần Thánh   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Cha của chúng con, Khi giờ của Con Chúa là Đức Giêsu đã điểm

Lectio Divina: Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm 29 Tháng Ba, 2018

  Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ Ga 13:1-15    1.  Bài Đọc – Lectio    a)  Lời nguyện mở đầu  “Lạy Chúa, khi Chúa phán, hư không trở nên sinh động:  bụi tro trở thành người sống, hoang địa trở nên vùng trù phú…  Khi con chuẩn bị

Lectio Divina: Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu 30 Tháng Ba, 2018

Lectio Divina: Thứ Sáu Tuần Thánh

  Bài Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan Ga 18:1 – 19:42    1.  Tưởng Niệm trong lời cầu nguyện – Statio   Lạy Chúa xin hãy ngự đến, Ngài là Đấng đổi mới chúng con, Chúa là vị khách đáng ngưỡng mộ của linh hồn,

Lectio Divina: Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy 31 Tháng Ba, 2018

  Ánh sáng của Tân Lang, chiếu sáng khắp đêm đen Lc 23:50-56    1.  Cầu nguyện Lạy Chúa, vào ngày này, chỉ có sự trống rỗng và cô đơn, thiếu vắng và yên lặng:  một ngôi mộ, một thi thể bất động, và bóng đêm.  Chúa