Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam

Mùa Thường Niên Lc 21:20-28   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa, xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con và giúp chúng con biết quyền năng cứu độ của tình yêu Chúa. Chúa hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, …

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Đức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập giá Ga 18:33-37   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Ngôi Lời của Cha đã gõ cửa nhà …

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Ơn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22   Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để thành ngư phủ tuyệt vời đi lưới người cho việc loan báo Tin Mừng.  Khấn xin Cha hãy …

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (C)

Biểu lộ của Con Người Khởi đầu của thời đại mới  Hãy chú ý!  Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Lc 21:25-28, 34-36   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc …

Thứ Hai sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng con, Trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy biết và yêu thương Chúa và sống trong sự bình an bất tận của Chúa. …

Thứ Ba sau CN I Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa không bao giờ từ bỏ loài người, Đã không biết bao nhiêu lần Chúa muốn bắt đầu lại với chúng con. Chúa đã tỏ cho chúng con thấy trong Đức Giêsu, Con …

Thứ Tư Tuần thứ nhất Mùa Vọng    1.  Lời nguyện mở đầu    Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc, Chúa biết người ta đói khát sự thật, yêu thương và sự tán thưởng như thế nào. Nếu chúng con chấp nhận và tin tưởng vào Chúa, Chúng con sẽ …

Thứ Năm sau CN I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa của những ai tin tưởng vào Ngài, Và sống theo Tin Mừng của Con Chúa, Chúa là đá tảng cho con cậy trông.

Thứ Sáu sau CN I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con, Trong Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa Chúa mời gọi tất cả mọi người nhận biết và yêu mến Chúa Và sống trong sự bình an vô tận của Ngài. Xin …

Lectio Divina: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria Lc 1:26-38   1.  Bài Đọc   a)  Lời nguyện mở đầu   Vui mừng lên, hỡi Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi sao của nhà Giacóp đã xuất hiện, Hôm nay lời Kinh Thánh được hoàn thành; Chúa đến như đám mây đầy hứa hẹn.