Home / Lectio Divinapage 2

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Đức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập giá Ga 18:33-37   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Ngôi Lời của Cha đã gõ cửa nhà …

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Ơn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22   Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để thành ngư phủ tuyệt vời đi lưới người cho việc loan báo Tin Mừng.  Khấn xin Cha hãy …