Home / Nến cho người thân yêu – RIP

Nến cho người thân yêu – RIP

cha mẹ và các người thân yêu

Việt Nam

xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm và cho hưởng hạnh phúc bên Chúa.

Therese Đỗ Thị Liên


2 Linh hồn Anna - linh hồn mồ côi

Việt Nam

Mong các ngài mau hưởng nhan thánh chúa.

Khuyên Nguyễn


Phero, cac linh hồn trong gia đình

Nauy

Cầu cho các linh hồn trong gia đinh ra khỏi nơi luyện tội và được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Tram Nguyen


Ông bà tổ tiên

Vietnam

Tha thứ mọi tội lỗi và xin được hưởng nhan thánh Chúa.

Luke Huynh Kieu


Linh hồn Vicent

Holland

Lậy Chúa ! Xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi làm và đón nhận Linh Hồn Vicent về bên Chúa.

Maria


Cha cố Giuse Thanh Khiết

Việt Nam

Xin Chúa thương xót linh hồn Cha cố Giuse

Teresa Diễm Uyên


Linh hồn Phêrô và Maria

Việt Nam

Xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô, Maria và Các Linh hồn

Giuse Vũ Tuấn


Linh hồn Đôminicô - Maria và Martin

Việt Nam

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Têrêsa Đơn


Linh hồn Phaolô - Giuse và Maria

Việt Nam

Xin Chúa Thương xót các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay

Giuse Hùng


Father Raymond Bagdonis, O.Carm

USA

Cho Linh hồn Father Raymond Bagdonis

Hung


Giuse Trần Thăng Thế

Vietnam

cho Linh Hồn Giuse

Hung


ĐGM Phaolo Bùi Văn Đọc

Xin cho ngài được Chúa thương đưa về hưởng vinh phúc bất diệt bên Thiên Chúa.

Anna Hoàng Tường Vy


2 linh hồn Giuse

Viet Nam

Nguyện xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse vào nước Chúa. Amen.

Nguyen Thuy


Linh hồn Dominico

Việt Nam

Xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót tha những tội lỗi mà lúc mà lúc ba con còn sống đã phạm phải.
Kính xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Dominico về với Chúa.

MICHAEL HỒ QUỐC BẢO


Đôminicô Phạm Hữu Hùng

Việt Nam

Cầu cho linh hồn được mau đón nhận về nước Thiên Chúa để hưởng Nhan Thánh Ngài

Phạm Thị Hoài Xinh


Các Linh hồn

Việt nam

cầu cho các linh hồn: 3 linh hồn Phê-rô, Anna, Gioan, các linh hồn ông bà tổ tiên, linh hồn các vị ân nhân, thân nhân, bạn hữu.

Peter Trọng


Linh hồn ĐC Giuse Thông Vi Vu

Nguyện xin Chúa lòng lành thương đến linh hồn ĐC Giuse và ban cho ngài phúc trường sinh bên Chúa.

Hoàng Tường Vy


39 linh hồn mất tại nước Anh

Việt Nam

Lạy Chúa, con cầu xin lòng thương xót Chúa ban ơn cứu độ cho 39 linh hồn đã chết thảm thương và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Con cảm ơn Chúa.

Anna Lê Thị Kim Qui


39 Nạn Nhân Việt Nam

Việt Nam

Cầu cho 39 nạn nhân được An nghỉ bên Chúa!

Vũ Quang


Linh hồn Phao-lô

Việt Nam

Xin cho Linh hồn Phao-lô được nghỉ yên muôn đời và cho Ánh Sáng mganf thu chiếu soi cho linh hồn ấy

Paul NKT


Linh hon ma ria nguyen thi thin

Vietnam nam

Duroc huong Thanh Nhan chua

Nguyen thi sang


Linh hon ma ria nguyen thi thin

Vietnam nam

Duroc huong Thanh Nhan chua

Nguyen thi sang


Anh Gioan Batixita

Hoa Ky

Xin chua nhan tu nhan lay linh hon anh trong vong tay cua Me Maria đem anh ve ben Chua đê huong hanh phuc muôn đoi amen

Maria Lai nguyen


39 linh hon ban tre viet nam

Viet nam

IMG_5671.jpg

Marria lai


39 linh hon ban tre viet nam

Viet nam

IMG_5671.jpg

Marria lai


1 2 3 14
.