Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Tuần III Mùa Thường Niên    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, xin Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng con, và xin chỉ cho chúng con đường dẫn đến bình an dưới thế của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha, …