Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina:  Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave, Lc 1:39-56

Mùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha nhân từ,