Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

Maria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu    Phần nào tốt hơn đã được chọn bởi Maria?   Lc 10:34–42   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên