Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 2018

  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay                                  1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa là Thiên Chúa trung tín, Mãi mãi chung thủy với lời hứa của mình.