Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Kính Thánh Giuse, Bạn Đức Mẹ Maria

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Mt 1:16, 18-21, 24a   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng di chuyển trên mặt nước, Xin hãy làm yên tĩnh trong chúng con tất cả mọi bất hòa,