Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

Chúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình Tại cộng đoàn Nagiarét Lc 1:1-4; 4:14-21   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn …