Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Đức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập giá Ga 18:33-37   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Ngôi Lời của Cha đã gõ cửa nhà …