Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Mùa Thường Niên Lc 10:17-24   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa trong lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Xin Chúa tiếp tục đổ đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng …