Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (B)

Việc chữa lành mẹ vợ ông Phêrô và công bố Nước Trời tại Galilêa Gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Chữa Lành giàu lòng thương xót Mc 1:29-39   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, không phải vì các thảo mộc hay là dược thuốc có thể chữa lành các vết thương và bệnh tật …