Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay                                    1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Các ngôn sứ của Chúa nhắc nhở chúng con