Home / Thắp nến cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời

Thắp nến cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời

 

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn.

Trong tháng này, Dòng Cát Minh, tại mỗi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho linh hồn người thân yêu của quí Vị trong các Thánh Lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều.

 

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn.

Trong tháng này, Dòng Cát Minh, tại mỗi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho linh hồn người thân yêu của quí Vị trong các Thánh Lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều.

Cùng với Nhà Dòng, quí Vị hãy thắp một cây nến để nhớ và cầu nguyện cho Linh Hồn người thân yêu chúng ta trong tháng Các Linh Hồn này.

 

Nhấn để bắt đầu

 

 

nhấn vào đây để xem nến của quí vị