Home / Đức Maria - Áo Đức Bà / Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Maria Núi Cát Minh.

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Maria Núi Cát Minh.

Tuần cửu nhật (từ tiếng La tinh: Novem, có nghĩa là Chín) là một hình thức cầu nguyện đạo đức có từ thời trung cổ trong giáo Hội Công Giáo. Đó là một hình thức cầu nguyện được thực hiện trong chín ngày liên tiếp để chuẩn bị cho Lễ kính trọng thể Thiên Chúa, Đức Maria, vị thánh, vị sáng lập Dòng, hay thậm chí khánh thành nhà thờ hay tu viện. Tuần cửu nhật cũng được thực hiện để khẩn cầu một ơn đặc biệt nào đó cho chính mình, tha nhân hay cộng đoàn. Có bốn loại tuần cửa nhật thông thường là; tuần cửu nhật thương khóc (làm tuần cửu nhật cầu cho linh hồn mới qua đời), tuần cửu nhật chuẩn bị cho ngày lễ kính (làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Núi Cát Minh), tuần cửu nhật xin ơn (làm tuần cửa nhật Lòng Thương Xót để xin chữa lành bệnh cho chính mình hay tha nhân) và tuần cửu nhật đại xá (làm tuần cửa nhật thì được một ơn đại xá). Cả bốn loại tuần cửu nhật này tuy được phân chia theo tên gọi nhưng đều liên quan với nhau, ví dụ làm tuần cửu nhật Kính Đức Mẹ thì được một ơn đại xá. Tuần cửu nhật có thể được thực hiện chung với cộng đoàn, gia đình hay riêng tư.

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh được thực hiện trong cộng đoàn giáo xứ, tu viện, gia đình hay riêng tư thông thường từ ngày 7 đến 15 tháng 7, chín ngày trước Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh 16 tháng 7.  Đây là một truyền thống lâu đời được thực hiện bởi nhiều tín hữu công giáo trên toàn thế giới qua việc lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh và mang Áo Đức Bà.

Việc làm tuần cửu nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh giúp chúng ta dọn mình sốt sáng mừng lễ và nhắc nhớ mỗi người chúng ta về tình yêu của Mẹ dành cho Giáo Hội. Mẹ theo Đức Giêsu, đồng hành với các môn đệ, chia sẻ với họ hành trình đòi hỏi khắt khe và nặng nhọc – một hành trình, trên tất cả, đòi hỏi tình huynh đệ và sự phục vụ lẫn nhau.  Mỗi ngày chúng ta được hướng dẫn bằng những đoạn kinh thánh và những lời suy niệm ngắn giúp chúng ta suy niệm về những nhân đức của Mẹ, một Trinh Nữ khôn ngoan biết lắng nghe trong chiêm niệm, ghi khắc, suy gẫm trong lòng các biến cố và lời của Chúa. 

·         Ngày Thứ Nhất: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày thứ Hai: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày thứ Ba: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Tư : Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Năm: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Sáu: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Bảy: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Tám: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

·         Ngày Thứ Chín: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

* tham khảo: http://www.newadvent.org, hiến pháp dòng Cát Minh

Check Also

“Ave Maria” Mẹ Hiền Yêu Dấu Của con

     Mỗi người trong chúng ta ai ai cũng mong muốn sau khi cất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *