Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 9 Tháng Tám, 2020

|

CN 19 TN (A)

Đức Giêsu đi trên mặt nuớc Mt 14:22-33 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, cuộc sống con đang trải qua cơn bão táp, những ngọn gió vị kỷ đẩy con tới nơi con không muốn đến, nhưng con không thể cưỡng chống lại được sức mạnh của chúng.  Con thì …