Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Mátthêu 9:35-10:1,5-8

Thứ Bảy 5 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Bảy Tuần thứ nhất Mùa Vọng                                     Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót và trắc ẩn,