Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ thánh Mátthia Tông Đồ – Ga 15:9-17

Thứ Sáu 14 Tháng Năm, 2021

mathiasTongDo

Thánh Matthia, Tông Đồ …