Tin mới

Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (A)

Sunday 12 July, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 15 TN (A)

Dụ ngôn hạt giống Mt 13:1-23 1.  Lời nguyện mở đầu Cầu nguyện cũng là sự sẵn sàng lắng nghe; đó là thời gian thích hợp cho việc gặp gỡ với Thiên Chúa.  Hôm nay, Chúa Nhật của “người đi gieo giống”, chúng con muốn mở rộng tâm hồn chúng con để lắng nghe Lời của Chúa …