Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020

|

CN 1 Vong (B)

Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con ước ao sự nồng ấm của tình yêu Chúa và tâm trí chúng con đang tìm kiếm ánh …