Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa – Lc 6:12-19

Thứ Tư 28 Tháng Mười, 2020

Simon&Giuda

Mùa Thường Niên                                                       Lc 6:12-19  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống,