Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ

Thứ Hai 30 Tháng Mười Một, 2020

anretongdo

Ơn gọi của thánh Anrê và anh của ông Các môn đệ đầu tiên, những kẻ đi lưới người Mt 4:18-22 Lời nguyện Lạy Cha, Cha đã gọi thánh Anrê từ bên cái lưới thế gian để thành ngư phủ tuyệt vời