.

AGM – Hội Nghị Thường Niên Phụ Tỉnh Thánh Giuse, Dòng Cát Minh. Năm nay Nhà Dòng đánh dấu kỷ niệm 25 Năm Dòng Cát Minh hiện diện tại Việt Nam.

.

AGM

.

AGM Phụ Tỉnh bắt đầu bằng giờ Kinh Sáng cầu nguyện cho quý Cha và quý thầy đã qua đời cũng như Ba Mẹ,  quý Ân Nhân và thân nhân qua đời. Anh Em dâng lời nguyện xin Thiên Chúa và qua lời khẩn cầu cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse Bổn Mạng Dòng và Bổn Mạng Phụ Tỉnh ban cho hội nghị AGM được thành công tốt đẹp.

.

.

Anh Em tranh thủ chộp một tấm trước nghi hội nghị bắt đầu.

.

 

.

AGM bắt đầu với lời chào mừng từ Cha Giám Tỉnh, Mario Esposito, O.Carm. qua Zoom. Vì đại dịch Covid Cha đã không thể có mặt cùng với anh em.

.

.

Cha Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm., Bề Trên Phụ Tỉnh, chào đón Anh em về tham dự hội và báo cáo về những hoặt động của Phụ Tỉnh trong năm qua.

.

 

 

Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng, O.Carm. đặc trách Ơn gọi nói về hoạt đồng của uy bản và như định hướng về Ơn Gọi trong những năm tới.

 

.

Khách mời, Cha Phương Đình Toại, MI thuyết trình đề tài “Sống Khiết Tịnh trong thời đại Internet”.

.

.

Thánh Lễ ban chiều, Tu Nghị cầu nguyện cho quý anh em qua đời trong Dòng cũng như Ba Mẹ, ân nhân, thân nhân đã qua đời của nhà Dòng qua nghi thức niệm hương.

.

.

Tham dự Thánh Lễ có đông đủ Anh Chị Em Huynh Đoàn Áo Đức Bà và Dòng Ba Cát Minh.

.

.

Tu Nghị bước sang ngày thứ 2 qua bài chia sẻ của Cha Giuse Phan Trọng Quan, MF. “Thách thức Mục Vụ và Sống Căn Tính Thừa Sai”.

.