Home / Tin Tức / Tân Bề Trên Tổng Quyền

Tân Bề Trên Tổng Quyền

Bề Trên Tổng Quyền: Mícéal O'Neill, O.Carm
Bề Trên Tổng Quyền: Mícéal O’Neill, O.Carm

Vào Ngày Lễ Kính Thánh Alberto thành Giêrusalem, sau lượt bỏ phiếu đầu tiên của Tổng Tu Nghị

Dòng Cát Minh hân hoan kính báo, Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát Minh, Lm. Mícéal O’Neill, O.Carm., Ngài là thành viên của Tỉnh Dòng Ái Nhỉ Lan, hiện tại ngài đang là bề trên của Cộng Đoàn Học Viện Quốc Tế Cát Minh, Thánh Alberto, Cisa. Ngài đã kinh qua nhiều trách nhiệm trong trung ương Dòng đặc biệt ngài đã là Tổng Cố Vấn trong 12 từ 1995 đến 2007.

Cùng ngày Tổng Tu Nghị cũng bầu ra Cha Phó Bề Trên Tồng quyền, Benny Phang, O.Carm., ngài là thành viên của Tỉnh Dòng Indonesia và ngài vừa hoàn thành 6 năm là tổng cố vấn vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Các Thành viên ban Trung Ương Curia kế tiếp cho nhiệm kỳ 2019-2025 bao gồm

Lm. Michael Farrugia, O.Carm., Quốc Đảo Malta, Tổng Biện Lý,

Lm.  Christian Körner O.Carm. Đức, Tổng Quản Lý

Lm. Conrad Mutizamhepo, O.Carm. Zimbabwe, Tổng Cố Vấn Châu Phi
Lm. Luis Maza Subero, O.Carm. Venezuala, Tổng Cố Vấn Châu Mỹ
Lm. Robert Thomas Puthussery, O.Carm. Ấn Độ, Tổng Cố Vấn Châu Á, Ú, và Thái Bình Dương.
Lm. Richard Byrne, O.Carm., Ái Nhỉ Lan, Tổng Cố Vấn Châu Âu.

Xin Chúc mừng đến quý Cha và Xin Thiên Chúa ban nhiều hồng phúc và ơn lành trên quý Cha để công việc của quý Cha sinh nhiều hoa trái cho Nhà Dòng và Giáo Hội.

Cha Phó Bề Trên Tồng quyền, Benny Phang, O.Carm.,
Cha Phó Bề Trên Tồng quyền, Benny Phang, O.Carm.,
Lm. Christian Körner O.Carm. Đức Quốc, Tổng Quản Lý
Lm. Christian Körner O.Carm. Đức Quốc, Tổng Quản Lý
Lm. Michael Farrugia, O.Carm., Quốc Đảo Malta, Tổng Biện Lý,
Lm. Michael Farrugia, O.Carm., Quốc Đảo Malta, Tổng Biện Lý,

Check Also

Công Nghị Thường Niên AGM – Phụ Tỉnh Thánh Giuse Việt Nam 2020

Trong hai ngày 18-19/11/2020 vừa qua, tại cộng đoàn tu viện Thánh Therese Hài Đồng …