Home / Candle / 2 Linh hồn Anna – linh hồn mồ côi

2 Linh hồn Anna – linh hồn mồ côi

Mong các ngài mau hưởng nhan thánh chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …