Home / Candle / 2 linh hồn Giuse

2 linh hồn Giuse

Nguyện xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse vào nước Chúa. Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …