Home / Candle / 39 linh hồn mất tại nước Anh

39 linh hồn mất tại nước Anh

Lạy Chúa, con cầu xin lòng thương xót Chúa ban ơn cứu độ cho 39 linh hồn đã chết thảm thương và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Con cảm ơn Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …