Home / Candle / 39 Nạn Nhân Việt Nam

39 Nạn Nhân Việt Nam

Cầu cho 39 nạn nhân được An nghỉ bên Chúa!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …