Home / Candle / An tôn Nguyễn Tăng Long

An tôn Nguyễn Tăng Long

Nguyện xin Chúa thương ban đón nhận linh hồn chồng con về với Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …