Home / Candle / ANNA ANNA PHILIPPHE PHAN XI CO

ANNA ANNA PHILIPPHE PHAN XI CO

Xin cho linh hồn ông bà được nghỉ yên muôn đời A men .

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …