Home / Candle / ANNA ANNA PHILIPPHE PHAN XI CO

ANNA ANNA PHILIPPHE PHAN XI CO

CẦU CHO CÁC LINH HỒN ÔNG BÀ TỔ TIÊN ĐƯỢC HƯỞNG NAM THÁNH CHÚA TRÊN THIÊN ĐÀNG

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …