Home / Candle / ANNA ANNA PHILIPPHE PHANXICO,LUCYA

ANNA ANNA PHILIPPHE PHANXICO,LUCYA

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn AN NA , AN NA , PHILIPPHE, PHAN XI CO , LUCYA , MA RI A VA CAC THAI NHI được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …