Home / Candle / ANNA ANNA PHILIPPHE PHANXICO,LUCYA

ANNA ANNA PHILIPPHE PHANXICO,LUCYA

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn AN NA , AN NA , PHILIPPHE, PHAN XI CO , LUCYA , MA RI A VA CAC THAI NHI được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời. Amen

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …