Home / Candle / Anna Lâm Ngọc Lan

Anna Lâm Ngọc Lan

Xin cho linh hồn Anna được về hưởng nhan thánh Chúa 🙏🍀🧡

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …