Home / Candle / Anna và Gioan Baotixita

Anna và Gioan Baotixita

Cầu cho linh hồn bà ngoại và bố sớm được về bên Nhan Thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …