Home / Candle / Anna và Gioan Baotixita

Anna và Gioan Baotixita

Cầu cho linh hồn bà ngoại và bố sớm được về bên Nhan Thánh Chúa

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …