Home / Candle / AUGUSTINO NGUYỄN LỊCH THIỆP

AUGUSTINO NGUYỄN LỊCH THIỆP

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho ba con là linh hồn AUGUSTINO NGUYỄN LỊCH THIỆP được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen.

Check Also

Lịch Phụng Vụ Tháng 11

THÁNG 11 Chúa Nhật01TrLễ Các Thánh. Lễ TrọngKh 7,2-4 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5:1-12aSinh …