Home / Candle / Bà cố Maria

Bà cố Maria

Cầu cho các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại đã qua đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …