Home / Candle / Bà Maria Nguyễn Thị Danh

Bà Maria Nguyễn Thị Danh

Xin cầu cho các linh hồn thân yêu được về hưởng nhan Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …