Home / Candle / Bà Maria Nguyễn Thị Tốt

Bà Maria Nguyễn Thị Tốt

Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn bà maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …