Home / Candle / Ba & Mẹ Tran Van Phai & Le Thi Giau

Ba & Mẹ Tran Van Phai & Le Thi Giau

Cầu cho linh hồn Ba Mẹ được nghỉ yên muôn đời trong cõi Thiên đàngg . Amen🙏🏻

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …