Home / Candle / Ba & Mẹ Tran Van Phai & Le Thi Giau

Ba & Mẹ Tran Van Phai & Le Thi Giau

Cầu cho linh hồn Ba Mẹ được nghỉ yên muôn đời trong cõi Thiên đàngg . Amen🙏🏻

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …