Home / Candle / Bà Ngô Thị Nguy

Bà Ngô Thị Nguy

Xin cho linh hồn bà Ngô Thị Nguy được an hưởng đời đời bên nhan thánh Chúa!

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …