Home / Candle / Bà nội Maria, Ông nội Phaolo

Bà nội Maria, Ông nội Phaolo

Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại Đã Qua Đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …