Home / Candle / Bà nội Maria, Ông nội Phaolo

Bà nội Maria, Ông nội Phaolo

Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại Đã Qua Đời.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …